Chithirai Sangadahara Chathurthi Tue 9 May

• 6:30 pm Sri Vakrathunda Vinayagar Abhishekam

• 7:15 pm Daily Pooja Followed by Vasantha Mandapa Pooja

• Followed by Perambulation of Sri Vakrathunda Vinayagar

Comments are closed.