November 30, 2023

Aani Chathurthi Utsavam

Lalitha Sahasranamam – Day 3 Wed 21 June

• 6:00 Pm Sanalpam Homam
• 6:10 Pm Lalitha Sahasranama Parayanam
• 6:40 pm Theeparathanai
• 6:45 pm Sri Vakrathunda Vinayagar Abhishekam
• 7:15 pm Daily Pooja
• Followed by Vasantha Mandapa Pooja
• Followed by Perambulation of Sri Vakrathunda Vinayagar